پیش به سوی اتفاق های خوب!

گروه زیست داده کاو کدکول

اولین و مجهزترین مرکز بیوانفورماتیک ایران
با کادری متشکل از برترین محققان کشور

در عصر اطلاعات به سر میبریم و روزانه با حجم زیادی دیتا سر و کار داریم. روز به روز بر حجم این دیتا افزوده میشود و موازی با آن، نیاز ما هم به مدیریت صحیح دیتا بیشتر میگردد. علم زیست شناسی از این قاعده کلی عصر اطلاعات مستثنی نبوده و اینجاست که دانش نسبتا جدیدی به نام «بیوانفورماتیک» وارد عمل میشود.

بیوانفورماتیک، مأموریت دارد تا با پیاده سازی و توسعه برنامه های کامپیوتری و بهره گیری از الگوریتم های جدید، مسیر را برای درک این حجم عظیم از اطلاعات زیستی، هموار کند.

گروه زیست داده کاو کدکول، متشکل از کادری مجرب و متخصص در زمینه بیوانفورماتیک و زیست شناسی محاسباتی، رسالت خویش را آموزش و پژوهش در حوزه بیوانفورماتیک و همچنین آنالیز انواع داده های زیستی، قرار داده و امیدوار است به بهترین شکل، وظیفه خود را در اعتلای علم و دانش و خدمت رسانی به نوع بشر، به انجام برساند.

اگر دانشجوی خوب، نتواند به نحوی شایسته دیتاهای مقاله اش را تفسیر کند، این یک اتفاق بد است! اگر پژوهشگر خوب، نتواند نتایج پژوهش خود را به درستی تحلیل کرده و ارائه دهد، این یک اتفاق بد است! اگر بیمارستان خوب، نتواند به خوبی اطلاعات پزشکی را آنالیز کند، این یک اتفاق بد است!

ساعت
دقیقه
ثانیه ها

دست شما را به یاری میفشاریم. پیش به سوی اتفاق های خوب!