نمایش یک نتیجه

فوت و فن بیوشیمی ۲

بدون امتیاز 0 رای

بیوشیمی علم مطالعه شیمی حاکم بر موجودات زنده است و امروزه آن چنان اهمیت یادگیری و فهم آن پر رنگ شده است که برای ساخت مولکول ها، داروها و ترکیبات مختلف برای اختلالاتی که پیش تر باعث مرگ و میرهای زیادی می شدند مانند برخی از سرطان ها و بیماری های مختلف و ... نیاز است که بر ساختار و عملکرد مولکول های مختلف مسلط بود. امروزه جهان به سمت بررسی موجودات در سطح مولکول ها پیش می رود تا بتواند با تغییراتی در سطح مولکول ها، تغییراتی را در سطح موجودات ایجاد کند. به دلیل تعدد مولکول ها و واکنش ها، درصورتی که منبع خوبی انتخاب نشود، فراگیر در گردابی از اسم ها می افتد که برایش اصلاً خوشایند نیست اما اگر منبع خوبی انتخاب شود، هم به شیرینی بیوشیمی خواهید رسید و هم به کاربرد آن در جای جای زندگی مان.

بیوشیمی ۲ رو مفهومی یادبگیر
6
600,000 400,000 تومان