نمایش دادن همه 2 نتیجه

آنالیز شبکه‌های زیستی وزن دار با استفاده از پکیج WGCNA

آنالیز شبکه های همبستگی به عنوان یک روش زیست شناسی سامانه ای کاربرد بسیاری در حوزه بیوانفورماتیک از جمله آنالیز شبکه های هم بیانی ژن دارد.

01:27:55
56
رایگان!

آموزش کاربردی CD-HIT

بدون امتیاز 0 رای

ابزارCD-HIT به پژوهشگران کمک میکند تا هزینه محاسباتی آنالیزهای خود را به شدت کاهش داده، بسیار سریع بوده و می‌تواند پایگاه‌داده های بزرگ را نیز پردازش کند. از اهداف آن فهمیدن ساختار داده‌ها و حذف bias درون داده‌ها است.

00:31:12
20
رایگان!